Ministeries van OCW, EZ en Financiën

Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap
Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
tel: 070-4123456, fax: 070-4123450
website: www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw

Directie Kunsten
Postbus 16375
2500 BL Den Haag
tel: 070-4123456
Directeur: drs. M. Vogelzang

De directie Kunsten streeft naar een hoogwaardig cultuuraanbod dat in het hele land voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk is. Het kunstbeleid omvat de volgende disciplines: beeldende kunst, bouwkunst, dans, film, muziek, muziektheater, theater, nieuwe media en vormgeving.

Directie Media, Letteren en Bibliotheken
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
tel: 070-4123456
directeur: mevrouw drs. H.M. (Hermineke) van Bockxmeer

Mensen hebben over onze veelvormige samenleving betrouwbare en veelzijdige informatie nodig, die aantrekkelijk gepresenteerd wordt. De directie Media, Letteren en Bibliotheken  werkt daar aan met beleid voor omroep, pers, nieuwe media, het boek en lezen. De directie besteedt veel aandacht aan de ontwikkeling van de mediamarkt als geheel, inclusief de technologie, marktverhoudingen en distributie-infrastructuren. Belangrijke vraagstukken voor de directie zijn de organisatie van een sterke en herkenbare publieke omroep en de  bestuurlijke structuur voor het openbaar bibliotheekwerk.

Ministerie van Economische Zaken
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
Postbus 20101
2500 EC Den Haag
tel: 070-3798911
website: www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni

Ministerie van Financiën
Korte Voorhout 7
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
tel: 070-3428000, fax: 070-3427900
email: voorlichting@minfin.nl
website: www.minfin.nl


Tweede Kamer

Voor actuele informatie en samenstelling van de commissie zie: http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/OCW/samenstelling_ocw.jsp

Meer informatie over de Tweede Kamer is op te vragen bij de Stafdienst Voorlichting:
Stafdienst Voorlichting
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
tel: 070-3183040, fax: 070-3182356

Voor vragen en reacties zijn zij tevens te bereiken via voorlichting@tweedekamer.nl

Inlichtingen over de kameragenda zijn te beluisteren via 070-3630073 of via de Stafdienst Voorlichting op telefoonnummer 070-3183040. Inlichtingen over openbare commissievergaderingen zijn te verkrijgen op nummer 070-3630073, via NOS Teletekst (pagina 140 en 141), via de Stafdienst Voorlichting of via het internet: www.tweedekamer.nl

Kortingen en voordelen voor NBF-leden

Leden hebben recht op kortingsregelingen bij verzekeraars, bioscopen en nog veel meer partijen. Zo verdien je binnen korte tijd je contributie terug!

▶ Lees verder

Stemmen Gouden Kalveren

Kom je in aanmerking om te stemmen voor de Gouden Kalf Competitie 2020? Vergeet niet dat je je voor 31 mei aan moet ...

▶ Lees verder

 

VACATURE: Bureaucoördinator (0,6 fte)

Wij zoeken versterking!

▶ Lees verder

 

Blijf op de hoogte

NBF op Twitter | Flickr | LinkedIn | Facebook