Er is in Nederland een groot aantal fondsen dat projecten van culturele aard ondersteunt. Het FondsenBoek biedt in dit opzicht een schat aan informatie. Het wordt eens per twee jaar uitgegeven (laatste editie: 2012) door De Walburg Pers te Zutphen en is ook te verkrijgen op cd-rom (meer informatie).


SBOS (Subsidiefaciliteit voor Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking)
Prinsenhof – Toren E
Prinses Margrietplantsoen 46
2595 BR Den Haag
Postbus 30715
2500 GS Den Haag
tel: 0)88 792 94 85, fax:  (0)88 792 94 40
e-mail: info@sbos.nl
website: www.sbos.nl

SBOS is een programma van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gericht op het vergroten van mondiaal burgerschap in de Nederlandse samenleving. Nederlandse organisaties kunnen subsidie aanvragen voor projecten en programma’s die gericht zijn op de bevordering van meningsvorming over, bewustwording van en actieve betrokkenheid bij internationale samenwerking. Uiteindelijk moet dit bijdragen aan een verandering van gedrag in de Nederlandse samenleving. Dit kan uiteenlopen van concrete steun in de vorm van giften en het zich actief inzetten als vrijwilliger, of tot gedrag als producent, consument of burger, tot het ondernemen van activiteiten die erop gericht zijn om het denken, doen en laten van anderen te beïnvloeden.


Stichting Amsterdams Fonds voor de Kunst
Piet Heinkade 179
1019 HC Amsterdam
Postbus 1079
1000 BB Amsterdam
tel: 020-5200520, fax: 020-5200599
e-mail: info@amsterdamsfondsvoordekunst.nl
website: www.afk.nl

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst staat voor ontwikkeling, versterking en veelzijdigheid van de kunsten in Amsterdam. Het Fonds realiseert dit door financiële bijdragen aan projecten en trajecten van kunstenaars, instellingen en overige initiatiefnemers. Het Fonds is er voor alle disciplines, kunstenaars, kunstinstellingen en kunstorganisaties, professioneel, semiprofessioneel en amateur. Jaarlijks verzorgt het Amsterdams Fonds de toekenning van de Amsterdamprijs voor de Kunsten. Het Fonds wordt gefinancierd door de gemeente Amsterdam.

Op de website van het Amsterdams Fonds voor de Kunst is alles over de subsidieregeling en aanvraagprocedures te vinden rond de bijdragen in de kosten van kleinschalige film- en videoproducties en subsidies voor filmvertoningen.


Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds
Herengracht 476
1017 CB Amsterdam
Postbus 19750
1000 GT Amsterdam
tel: 020-5206130, fax: 020-6238499
e-mail: info@cultuurfonds.nl
website: www.cultuurfonds.nl

Het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert cultuur en natuurbehoud in Nederland – op grote en op kleine schaal. Bijzondere initiatieven, passie en talent moedigen wij aan met financiële bijdragen, prijzen en beurzen. Door actieve fondsenwerving en inkomsten uit loterijen kunnen wij jaarlijks ruim 3.500 projecten en personen ondersteunen. Dat maakt ons, met een landelijk bureau en twaalf regionale afdelingen, een van de grootste particuliere cultuurfondsen van Nederland.
Voor (jong) talent heeft het Cultuurfonds een beurzenprogramma ontwikkeld, dat bestaat uit studiebeurzen voor afgestudeerden aan hogeschool of universiteit en uit ondersteuningsmogelijkheden voor musici en beeldend kunstenaars.

Het Cultuurfonds onderscheidt vijf werkterreinen: muziek & theater, beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis & letteren en natuurbehoud. Het fonds richt zich op activiteiten in Nederland, maar ondersteunt ook projecten die de Nederlandse cultuur in het buitenland uitdragen. Daarbij gaat het vooral om het behoud of de beschrijving van Nederlands cultureel erfgoed ter plaatse.

Voor de activiteiten van het Cultuurfonds is per jaar tussen de 25 en 30 miljoen euro beschikbaar, afhankelijk van de inkomsten.


Stichting Mama Cash
Postbus 15686
1001 ND Amsterdam
tel: 020-5158700, fax: 020-5158799
e-mail: info@mamacash.nl
website: www.mamacash.nl

Mama Cash is het oudste internationale vrouwenfonds – opgericht in Nederland in 1983. Zij ondersteunt overal ter wereld – ook in Nederland – vernieuwende en taboedoorbrekende initiatieven van vrouwen, omdat zij gelooft dat maatschappelijke verandering begint bij vrouwen en meiden. Sinds 1983 heeft Mama Cash meer dan 6.000 vrouwenprojecten gesubsidieerd en meer dan 30 miljoen euro geïnvesteerd. Zij is actief in Azië, Afrika, het Midden-Oosten, Latijns-Amerika, Europa en de Gemenebest van Onafhankelijke Staten.

Mama Cash investeert in lokale en regionale vrouwenfondsen wereldwijd, om ze sterker te maken en de afhankelijkheid van ‘het rijke noorden’ te verminderen.


VandenEnde Foundation
Johannes Vermeerstraat 20
1071 DR Amsterdam
tel: 020-5745075, fax: 020-5745085
email: info@vdef.nl
website: www.vdef.nl
De VandenEnde Foundation wil ontplooiingskansen bieden aan talentvolle jonge en gevestigde kunstenaars, de cultuurparticipatie bevorderen en het cultureel ondernemerschap stimuleren.
De VandenEnde Foundation kan ondersteuning bieden aan concrete nationale en internationale projecten van instellingen zonder winstoogmerk en natuurlijke personen (alleen in geval van studie- en werkbeurzen of opdrachten). VandenEnde Foundation richt zich voornamelijk op de professionele podiumkunsten, te weten theater en muziek, en in mindere mate op film en televisie en beeldende kunst.

Voorzitter: Joop van den Ende
Directeur: Ryclef Rienstra

SBOS (Subsidiefaciliteit voor Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking)

Prinsenhof – Toren E

Prinses Margrietplantsoen 46

2595 BR Den Haag

Postbus 30715

2500 GS Den Haag

tel: 0)88 792 94 85, fax: (0)88 792 94 40

e-mail: info@sbos.nl

website: www.sbos.nl

SBOS is een programma van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gericht op het vergroten van mondiaal burgerschap in de Nederlandse samenleving. Nederlandse organisaties kunnen subsidie aanvragen voor projecten en programma’s die gericht zijn op de bevordering van meningsvorming over, bewustwording van en actieve betrokkenheid bij internationale samenwerking. Uiteindelijk moet dit bijdragen aan een verandering van gedrag in de Nederlandse samenleving. Dit kan uiteenlopen van concrete steun in de vorm van giften en het zich actief inzetten als vrijwilliger, of tot gedrag als producent, consument of burger, tot het ondernemen van activiteiten die erop gericht zijn om het denken, doen en laten van anderen te beïnvloeden.


Kortingen en voordelen voor NBF-leden

Leden hebben recht op kortingsregelingen bij verzekeraars, bioscopen en nog veel meer partijen. Zo verdien je binnen korte tijd je contributie terug!

▶ Lees verder

Stemmen Gouden Kalveren

Kom je in aanmerking om te stemmen voor de Gouden Kalf Competitie 2020? Vergeet niet dat je je voor 31 mei aan moet ...

▶ Lees verder

 

VACATURE: Bureaucoördinator (0,6 fte)

Wij zoeken versterking!

▶ Lees verder

 

Blijf op de hoogte

NBF op Twitter | Flickr | LinkedIn | Facebook