CoBO
Postbus 2644
1202 JJ  Hilversum
tel: 035-6775348, fax 035-6771955
e-mail: cobo@cobofonds.nl
website: www.cobofonds.nl

De Stichting Co-productiefonds Binnenlandse Omroep bestaat sinds november 1985. Zij heeft als doel het beheren en over de rechthebbenden verdelen van de zogenoemde kabelgelden. Dit is een vergoeding die sinds medio 1983 door Belgische en Duitse kabelexploitanten wordt betaald voor de doorgifte van Nederlandse programma’s  ter vergoeding van de eigen rechten van de publieke omroep .  Het fonds  participeert in coproducties van de omroep en de volgende vier mogelijke coproductiepartners:

• onafhankelijke producenten, met het oog op de productie van films die, voorafgaand aan de televisie-uitzending, in de bioscoop worden uitgebracht (of vertoning in de bioscoop in delen of als serie worden uitgezonden).
• personen of instellingen werkzaam op het gebied van de podiumkunsten. De televisiebewerking van een voorstelling kan in aanmerking komen als coproductie. De adaptatie moet dan wel iets wezenlijks toevoegen aan de oorspronkelijke podiumuitvoering;
• Belgische publieke omroepen;
• Duitse publieke omroepen.

De binnenkomende gelden zijn eigendom van de omroeporganisaties. Zij worden daarom verdeeld onder deze organisaties op basis van de aan hen toegewezen zendtijd. Elke omroep kan dus aanspraak maken op een bepaald deel van het totale bedrag en dit gebruiken voor coproducties. Het initiatief voor een coproductie kan uitgaan van een van de hierboven genoemde mogelijke partners of van een omroep zelf, maar de omroeporganisatie moet altijd de aanvrager zijn van de CoBO-bijdrage.

CoBO hanteert geen artistieke criteria bij het bepalen van de bijdrage aan een coproductie. Bij het bepalen of men in aanmerking komt voor een bijdrage van CoBO wordt echter wel als voorwaarde gesteld dat er werkelijk sprake is van coproductie en niet slechts co-financiering. Het moet uit bijvoorbeeld de personele inbreng van de omroep blijken dat deze ook daadwerkelijk invloed heeft op de vorm en het karakter van de film of het programma.

De CoBO-bijdrage is in principe 20% van de de totale kosten van het project met een maximum van € 180.000. Daarnaast moet een zendgemachtigde meer aan het project bijdragen dan 50% van het bedrag dat men aan CoBO vraagt. In projecten waarin het Nederlands Fonds voor de Film participeert, geldt een schaal die is vastgesteld in een op 16 januari 1996 gesloten overeenkomst met het Nederlands Fonds voor de Film en de NOS. Er zijn aparte tabellen voor documentaires en speelfilms/overige films.

Het bureau van CoBO is ondergebracht bij Publieke Omroep op het Mediapark te Hilversum.

Bestuur: Dhr. H.M.I. Abbenhuis ( Voorzitter, NCRV), Mw. W.J. Maas (vice-voorzitter, AVRO), Mw. S. Rijxman (secretaris, NPO), Dhr. F.N.W.M. Marechal (penningmeester, NPO).

Directeur: Mw. mr. Jeanine Hage
Financieel Controller: Mw. Ina van der Spoel

Financieel Medewerker CoBO: Dhr. Peter van Beek


Nederlands Filmfonds

Pijnackerstraat 5
1072 JS Amsterdam
tel: 020-5707676
e-mail: info@filmfonds.nl
website: www.filmfonds.nl

Het Nederlands Filmfonds is een van de cultuurfondsen die de overheid in het leven heeft geroepen om culturele activiteiten te stimuleren. Het Fonds is 1993 ontstaan uit een fusie van het Productiefonds van de Nederlandse film en het Fonds voor de Nederlandse film.

De missie van het Filmfonds is:
- het stimuleren van de filmproductie in Nederland, met nadruk op kwaliteit en diversiteit;
- het bevorderen van een goed klimaat voor de Nederlandse filmcultuur.

Het Fonds geeft filmmakers financiële steun bij het ontwikkelen, realiseren en distribueren van filmproducties. Het is betrokken bij de totstandkoming van lange speelfilms, documentaire films, onderzoekende en grensverleggende films, korte films en animatiefilms. Het stimuleert daarbij een evenwichtig aanbod van kinder- en jeugdfilms tot mainstream films en kunstzinnige films voor jongeren en volwassenen. Daarnaast heeft het Fonds geld voor bijzondere activiteiten op filmgebied.

De beleidsprioriteiten van het Filmfonds
Het Fonds schept ­­­­­­gerichte condities voor de periode 2013-2016:

Scenario- en projectontwikkeling krijgen prioriteit om de kwaliteit van films te verhogen en de kans op succes te vergroten.

Met gedifferentieerde realiseringsbijdragen en nieuwe maxima stimuleert het Fonds het productievolume en creëert het ontwikkel- en groeikansen voor nieuwe en ervaren makers. Makers krijgen een toeslag op basis van artistiek succes met eerder werk en/of op basis van aangetrokken internationale financiering.

Talentontwikkeling en innovatie worden integraal gestimuleerd. Innovatieve plannen, bijvoorbeeld op het gebied van filmproductie, financiering, marketing, distributie en vertoning worden gesteund.

Internationale samenwerking wordt geïntensiveerd via coproductie, export van Nederlandse films, deskundigheidsbevordering en talentontwikkeling.

Het publieksbereik en de diversiteit van het filmaanbod worden gestimuleerd. Nederlandse en buitenlandse arthouse films krijgen een distributiebonus op basis van behaalde publieksresultaten.

Budget
Het Nederlands Filmfonds ontvangt subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op basis van de Cultuurnota.

Voor specificaties met betrekking tot maximale bijdragen, criteria etc. zie de website van het Nederlands Filmfonds: www.filmfonds.nl onder het tabblad aanvragen.

Raad van Toezicht: Prof. Drs. Gerlach Cerfontaine (voorzitter), Pearl Dias, Emile Fallaux, Susi Zijderveld, Max van Praag, Gerard van der Stelt, Jan Peter Schmittmann.

Directeur/bestuurder: Doreen Boonekamp.


Mediafonds
Herengracht 609
1017 CE Amsterdam
tel: 020-6233901, fax: 020-6257456
e-mail: info@mediafonds.nl
website: www.mediafonds.nl

Het Mediafonds is een op de Mediawet gebaseerde stichting die tot taak heeft de ontwikkeling en productie te bevorderen van artistiek hoogwaardige programmaonderdelen en programmamateriaal van de publieke landelijke en regionale omroep. Het fonds doet dat enerzijds door het verstrekken van subsidies voor specifieke voorstellen van omroepen (of particulieren die steun van een omroep hebben) middels een afgewogen adviseringssysteem: ‘de projectsubsidiering’, anderzijds door het organiseren van activiteiten die kwaliteitsverhogend kunnen werken (verstrekken van prijzen, (mede) organiseren van masterclasses, workshops en conferenties, evalueren van gemaakte programma’s, etc): ‘het stimuleringsbeleid’.

Bestuur: Jacob Kohnstamm (voorzitter), Stienette Bosklopper (secretaris/penningmeester), Charlotte Riem Vis, Martijn de Waal, Lucien Kembel, Gamila Ylstra, Ad van Liempt.

Directeur: Hans Maarten van den Brink.Kortingen en voordelen voor NBF-leden

Leden hebben recht op kortingsregelingen bij verzekeraars, bioscopen en nog veel meer partijen. Zo verdien je binnen korte tijd je contributie terug!

▶ Lees verder

‘Eurovisie Songfestival 2020 moet een visitekaartje worden van Nederlandse creativiteit en media-innovatie’

NPO, AVROTROS en NOS organiseren Eurovisie Songfestival 2020. Het festival is één ...

▶ Lees verder

 

VACATURE: Bureaucoördinator (0,6 fte)

Wij zoeken versterking!

▶ Lees verder

 

Blijf op de hoogte

NBF op Twitter | Flickr | LinkedIn | Facebook