Act | Acteursbelangen
ACT is de Nederlandse beroepsvereniging voor acteurs. ACT is opgericht door acteurs als die rondliepen met allerlei vragen en problemen die ze in de praktijk tegenkomen.
http://www.acteursbelangen.nl


ADC | Assistant Directors Club
De Assistant Directors Club (ADC) is een beroepsvereniging voor Assistant Directors en (assistent) Opnameleiders in Nederland met als doel kennisverbreding maar ook een hoop gezelligheid zoals het jaarlijks terugkerende ADC-Feest voor Cast & Crew.
www.assistantdirectors.nl


ADCN | Advertising Design Creativity Netherlands
The ADCN is the association for creativity in advertising and design in the Netherlands. The ADCN has the mission to develop the best creative collective in the world: unleash creativity, stimulate excellence and kickstart innovation in communications in the Netherlands.
www.adcn.nl


AFN | Vereniging Facilitaire Sectie
De Vereniging Facilitaire Sectie AFN, kortweg “AFN”, werd opgericht in 1996 met als initiatiefnemers de gezichtsbepalende facilitaire aanbieders in Nederland binnen de sectoren audio, video en film. De vereniging behartigt het collectief belang van de aanbieders van audiovisuele faciliteiten. Daarnaast fungeert de AFN als platform en trefpunt voor de audiovisuele facilitaire bedrijven. AFN wil een inspirerende ontmoetingsplaats zijn, zowel vakinhoudelijk als bedrijfsmatig.
www.afn.nl


CINEMUSICA | Stichting Cinemusica, Nederlands Centrum voor Filmmuziek
Stichting Cinemusica, het Nederlands Centrum voor Filmmuziek, streeft ernaar filmmuziek onder de aandacht te brengen van zowel liefhebbers als het grote publiek.
www.score-magazine.nl


DAFF | Dutch Academy For Film
De Dutch Academy For Film heeft als doel het bevorderen van de Nederlandse film als wezenlijk bestanddeel van de Nederlandse en Europese cultuur. De Academy kent uitsluitend individuele leden die zich, met expertise en kennis, inzetten in het belang van de sector.
www.daff.org


DDG | Dutch Directors Guild
De Dutch Directors Guild, opgericht in 1998, is de belangenvereniging voor alle Nederlandse film- en TV-regisseurs. De DDG behartigt belangen door middel van dienstverlening, het bieden van een ontmoetingsplek en door te lobbyen bij fondsen, producenten, omroep en politiek om de positie van de regisseur te versterken.
www.directorsguild.nl


DPN | Documentaire Producenten Nederland
Binnen de DPN is een aantal grote en middelgrote producenten van documentairefilms verenigd die zich sterk maken voor het genre en opkomen voor gezamenlijke belangen.
www.documentaireproducenten.nl


DuPho | Dutch Photographers
DuPho staat voor Dutch Photographers en is de beroepsorganisatie voor professionele fotografen.
DuPho gelooft in de kracht en waarde van beeld, verbindt, inspireert, adviseert en vertegenwoordigt fotografen op juridisch, zakelijk en creatief gebied.
www.dupho.nl


EYE Film Instituut Nederland
EYE wordt wereldwijd geroemd om zijn kennis en expertise op het gebied van filmrestauratie, -onderzoek en -educatie.
www.eyefilm.nl


Stichting Filmnetwerk / Filmpeople v.o.f.
Stichting Filmnetwerk / Filmpeople spitsen zich toe op het creëren van nieuwe mogelijkheden voor filmmakers op Internet. De stichting stelt zich ten doel: het uitbreiden van de mogelijkheden voor film- en televisiemakers op internet; het bevorderen van samenwerking tussen filmmakers uit verschillende landen; het bijdragen aan de culturele diversiteit binnen het aanbod van films op internet. Het bedrijf Filmpeople ontwikkeld informatieve en nuttige nieuwe websites voor filmmakers en filmorganisaties (waaronder Stichting Filmnetwerk).
www.filmpeople.nl, www.filmnetwerk.org


FNV KIEM
FNV KIEM is de grootste professionele vakvereniging op het gebied van Kunsten, Informatie, Entertainment en Media. Hierdoor zijn ze een vereniging die gewicht in de schaal legt bij onderhandelingen naar werkgevers, opdrachtgevers en de overheid. FNV KIEM behartigt de belangen van haar leden het gebied van hun werk en inkomen en komt op voor jouw rechten en belangen in de film-en televisiewereld.
www.fnv-kiem.nl


FPN | Filmproducenten Nederland
Filmproducenten Nederland (FPN) is de belangenvereniging van de Nederlandse filmproducenten. Het merendeel van de Nederlandse filmproducenten is bij de vereniging aangesloten. Het doel van de vereniging is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden en het stimuleren en ontwikkelen van filmproductie in Nederland.
www.filmproducenten.nl


GBG | Vereniging Geschiedenis, Beeld en Geluid
De vereniging Geschiedenis, Beeld en Geluid is een platform voor iedereen die gebruik maakt van audiovisueel historisch materiaal als bron voor wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en producties voor radio en televisie. De vereniging bundelt vanuit verschillende vakgebieden de krachten in Nederland en België op dit terrein. Leden zijn historici, leerkrachten, onderzoekers uit diverse vakgebieden, archivarissen, documentairemakers en studenten.
www.geschiedenisbeeldgeluid.nl


KNF | Kring van Nederlandse Filmjournalisten
De Kring van Nederlandse Filmjournalisten, opgericht op 31 maart 1982, is de beroepsvereniging waar vrijwel alle in Nederland werkzame filmjournalisten en filmcritici bij zijn aangesloten. De vereniging behartigt de belangen van de professionele filmjournalistiek en fungeert als contactorgaan voor binnen- en buitenlandse instellingen en personen.
www.filmjournalisten.nl


NAL | Nederlandse Associatie van Locatiescouts en– managers
De Nederlandse Associatie van Locatiescouts en-managers is toegankelijk voor iedereen die zich professioneel bezighoudt met locaties voor film en foto. De N.A.L. signaleert, informeert en adviseert en wil een platform zijn voor de uitwisseling van kennis, ideeën, ervaringen en ontwikkelingen. Extern streeft de Associatie naar een goed en waar nodig kritisch contact met de betrokken partijen: producenten, overheden, locatiehouders en hun omgeving.
www.dutchlocations.nl


NCE | Nederlandse vereniging van Cinema-Editors
De Nederlandse vereniging van Cinema-Editors (NCE) is een vereniging waar editors uit binnen- en buitenland elkaar ontmoeten en inspireren. De NCE is geen vakbond, maar richt zich op de ambachtelijke en inhoudelijke aspecten van filmmontage. De NCE zet zich in voor professionalisering en verdieping, onder andere door het organiseren van lezingen en seminars over het vak en editorsbijeenkomsten op filmfestivals.
www.cinemaeditors.nl


Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Een groot deel van het Nederlands audiovisueel erfgoed ligt opgeslagen in de kelders van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. In de depots ligt meer dan 700.000 uur radio, televisie, film en muziek. En dagelijks groeit het archief: uitzendingen ‘stromen’ digitaal binnen en particulieren en instellingen vertrouwen hun collecties toe aan Beeld en Geluid.
www.beeldengeluid.nl


Netwerk Mediavrouwen
De Stichting Netwerk Mediavrouwen is hét netwerk in Nederland voor vrouwen werkzaam in de mediabranche. Het Netwerk herbergt een schat aan talent, ervaring en capaciteiten. Netwerkleden brengen hun eigen expertise en informatie in en kunnen lezingen, themabijeenkomsten en workshops verzorgen. Het Netwerk biedt de kans contacten te leggen in de mediabranche en bij te blijven op het gebied van de technologische ontwikkelingen bij radio, televisie, film en nieuwe media.
http://www.linkedin.com/groups?gid=3684187


Netwerk Scenarioschrijvers
De beroepsorganisatie voor scenarioschrijvers, het Netwerk Scenarioschrijvers, maakt zich sterk voor de positie van de scenarioschrijver. Dat doet het Netwerk door de zichtbaarheid van scenarioschrijvers te verbeteren, en door een actieve lobby voor een betere rechtspositie en een financiële positie.
www.netwerkscenario.nl


NFC | Nederlandse Federatie voor de Cinematografie
Bij de Nederlandse Federatie voor de Cinematografie zijn twee verenigingen aangesloten, die tezamen het Nederlandse bioscoopbedrijf vertegenwoordigen: de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten (NVB, zie hieronder) en de Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs (NVF, zie hieronder).
www.nfcstatistiek.nl


NSC | Netherlands Society of Cinematographers
De NSC is een beroepsvereniging voor directors of photography, operators, focuspullers en gaffers. Zij houden zich bezig met speelfilms, televisie dramaproducties en commercials.
www.cinematography.nl


Ntb | Nederlandse toonkunstenaarsbond
De Ntb (Nederlandse toonkunstenaarsbond) is een vakbond van mensen die beroepsmatig met muziek bezig zijn. De Ntb omvat de volgende sectoren: klassiek, muziekonderwijs en lichte muziek/artiesten.
www.ntb.nl


NVB | Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten
De NVB is dé brancheorganisatie voor alle bioscoop- en filmtheaterexploitanten in Nederland en heeft als doel collectieve belangenbehartiging, promotie, professionalisering en communicatie in de breedste zin van het woord.
www.nvbinfocentrum.nl


NVF | Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs
De Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs (NVF) behartigt de belangen van de aangesloten filmdistributeurs in Nederland. De NVF voert daartoe onder meer overleg met de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten (NVB), de overheid en andere instellingen binnen de entertainmentindustrie.
www.filmdistributeurs.nl; www.filmdepot.nl; www.filmtransport.info


NVJ | Nederlandse Vereniging van Journalisten
De NVJ behartigt materiële en immateriële belangen van een ieder die meewerkt aan de totstandkoming van journalistieke producten. De NVJ sluit onder andere CAO’s af, legt tarieven vast, beschermt het auteursrecht van journalisten en programmamakers en biedt rechtstreekse dienstverlening aan actieve journalisten, bijvoorbeeld in ramp- of oorlogsgebieden.
www.nvj.nl, www.villamedia.nl


NVPI | Nederlandse Vereniging van Producenten en Importeurs van beeld- en geluidsdragers
NVPI is de branchevereniging van de entertainmentindustrie en vertegenwoordigt het merendeel van de Nederlandse muziekmaatschappijen, uitgevers van audiovisuele content op digitale media en online en uitgevers van games en andere interactieve software.
www.nvpi.nl


NVX | Nederlandse Vereniging van Visual Effects Professionals
De Nederlandse Vereniging van Visual Effects Professionals is een vereniging waar visual effects professionals elkaar ontmoeten en inspireren. De NVX richt zich op de ambachtelijke en inhoudelijke aspecten van visual effects en zet zich in voor bevordering, professionalisering en erkenning van visual effects in Nederland.
www.vfxprofessionals.nl


OTP | Vereniging van Onafhankelijke Televisie Producenten
De vereniging van Onafhankelijke Televisie Producenten (OTP) behartigt in de ruimste zin des woords de belangen van haar leden die werkzaam zijn als onafhankelijk televisieproducent op de Nederlandse markt. De OTP-leden zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de Nederlandse televisieprogramma’s op zowel de publieke als de commerciële zenders.
www.otpnederland.nl


RMC | Rotterdam Media Commission
De Rotterdam Media Commission is er om de mediasector in de regio Rotterdam te versterken. Wij verbinden media-ondernemers, aanstormende talenten, onderwijsinstellingen en de gemeente. Onze focus ligt daarbij op serious gaming en e-learning, film, en muziek.
www.rmc.rotterdam.nl


VCA | Vereniging Constructief Audio
De VCA verenigt professionele geluidsmensen in de film- en televisiewereld. Deze onafhankelijke vereniging werd opgericht in 1994 met als doel het bevorderen van hoogwaardig geluid bij Nederlandse film- en videoproducties. Daarnaast richt de VCA zich op voorlichting en kennisoverdracht, informatie-uitwisseling tussen de leden en het begeleiden van serieuze beginnende geluidstechnici.
www.geluidsmensen.nl


VCA | Crewbelangen
Crewbelangen is een vakgroep binnen de vereniging FNV Kiem. De vakgroep is er voor en door crew en (post)productiemedewerkers die werken op een professioneel niveau in de AV-sector en beschikken over voldoende praktijkervaring.
www.crewbelangen.nl


VERS | De vereniging van Nieuwe Film– en Televisie Makers
Sinds de oprichting in 1996 is VERS de grootste netwerkvereniging voor jonge film- en televisiemakers. Vaste onderdelen van de vereniging zijn de maandelijkse VERS Avond, de VERS Awards, de TV Idee Academie en Regie-Act. Leden & vrienden van VERS ontvangen 3x per jaar het VERS Magazine en de maandelijkse nieuwsbrief.
www.versfilmentv.nl


VNAP | Vereniging Nederlandse Animatie Producenten
De VNAP komt op voor de belangen van animatie producenten in Nederland. De belangen bestaan uit het verbeteren van de mogelijkheden in het produceren van animatie in Nederland.
www.vnap.nl

Kortingen en voordelen voor NBF-leden

Leden hebben recht op kortingsregelingen bij verzekeraars, bioscopen en nog veel meer partijen. Zo verdien je binnen korte tijd je contributie terug!

▶ Lees verder

Rijkscultuurfondsen reageren gezamenlijk op stelseladvies Raad voor Cultuur

In een brief aan minister Van Engelshoven wijzen de zes rijkscultuurfondsen op de mogelijk verstrekkende consequenties ...

▶ Lees verder

 

Verslag | NBF & VERS presenteren: Preview Go Short

Maandagavond hadden we samen met VERS een delegatie van het naderende Go Short Festival over ...

▶ Lees verder

 

Blijf op de hoogte

NBF op Twitter | Flickr | LinkedIn | Facebook