Audiovisuele Collectieve Beheersorganisaties (CBO’s) verdelen auteursrechtelijke vergoedingen voor audiovisuele makers. Het kan de moeite waard zijn om je als maker aan te sluiten bij één van de organisaties om vergoedingen te ontvangen voor het gebruik van je werk.


Buma/Stemra
Buma/Stemra is de belangenbehartiger van muziekauteurs in Nederland. Ze zorgen ervoor dat ze vergoedingen ontvangen voor het gebruik van hun creaties. Hiervoor sluiten ze onder meer overeenkomsten met muziekgebruikers.
www.bumastemra.nl


DuPho – Dutch Photographers
DuPho staat voor Dutch Photographers en is de beroepsorganisatie voor professionele fotografen. DuPho zet zich in voor de positieverbetering van professionele fotografen op het zakelijke, maatschappelijke en culturele vlak.
www.dupho.nl


LIRA
LIRA is de auteursrechtorganisatie voor schrijvers en vertalers van gedichten, verhalen, essays, columns, novellen, romans, éénakters, toneelstukken, sketches, hoorspelen, tv-spelen, series en films voor tv, conferences en muziek-dramatische werken, zoals opera’s, operettes, musicals en nog veel meer. Lira betaalt aan auteurs vergoedingen uit voor (her)gebruik van teksten die zij hebben geschreven.
www.lira.nl


NORMA
NORMA is een incasso- en verdeelorganisatie voor uitvoerend kunstenaars. NORMA behartigt de belangen van musici, acteurs en andere performers op het gebied van naburige rechten. Daarnaast is NORMA zowel nationaal als internationaal actief om wetgeving op het gebied van naburige rechten te verbeteren.
www.stichtingnorma.nl


Pictoright
Pictoright is de auteursrechtenorganisatie voor visuele makers in Nederland: illustratoren, beeldend kunstenaars, grafisch vormgevers, fotografen en andere professionele beeldmakers.
www.pictoright.nl


SEKAM
Wanneer een Nederlands film- of televisiewerk in het buitenland wordt uitgezonden, hebben de makers recht op een vergoeding. Omdat onafhankelijke producenten dergelijke vergoedingen alleen collectief kunnen opeisen, doet SEKAM dit namens hen. De geïnde vergoeding wordt daarna onder de bij SEKAM aangesloten rechthebbenden verdeeld.
www.sekam.org


SENA
Sena regelt de rechten van muzikanten en producenten. Zij krijgen een vergoeding dankzij muzieklicenties als hun muziek in het openbaar gedraaid wordt. Bedrijven en organisaties sluiten die licenties bij ons af. Als organisatie zonder winstoogmerk betaalt SENA de geïncasseerde gelden zo snel mogelijk en tegen zo laag mogelijke kosten door. Op die manier krijgen de makers van muziek waar zij recht op hebben.
www.sena.nl


Stichting BREIN
Stichting BREIN is opgericht in april 1998 en formaliseert de al tientallen jaren bestaande samenwerking tussen auteurs- en naburig rechthebbenden op het gebied van piraterijbestrijding. Stichting BREIN bestrijdt intellectuele eigendomsfraude namens auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten en distributeurs van muziek, film, boeken, games en interactieve software. BREIN speurt naar on- en offline piraterij, neemt civiele actie en levert informatie en expertise voor strafrechtelijke actie.
www.brein.info


Stichting De Thuiskopie
De thuiskopievergoeding biedt de auteurs – en naburig rechthebbenden een (gedeeltelijke) compensatie voor de inkomsten die zij mislopen doordat hun werk gekopieerd wordt. Iedereen mag voor eigen oefening, studie en gebruik een kopie maken. Dit staat vermeld in de Auteurswet. Stichting de Thuiskopie verdeelt de thuiskopievergoedingen via de verdelingsorganisaties onder de auteursrechthebbenden. Zo komt het geld goed terecht bij de componisten, muzikanten, producenten, auteurs, kunstenaars en regisseurs.
www.thuiskopie.nl


Stichting Leenrecht
Stichting Leenrecht incasseert die leenrechtvergoedingen rechtstreeks bij bibliotheken, spelotheken, cd-uitleen en kunstuitleen. Elk jaar keert de stichting de vergoedingen uit aan tienduizenden rechthebbenden.
www.leenrecht.nl


Stichting VIDEMA
Videma is een collectieve beheersorganisatie die zich sinds 2000 heeft gespe-cialiseerd in het bewaken en beschikbaar maken van vertoningsrechten op tv-beelden. Voor onze klanten (bedrijven en instellingen) organiseren wij het zo eenvoudig mogelijk: de licentie geeft auteursrechtelijke toestemming voor het zakelijk gebruik van een compleet pakket tv-programma’s op de belangrijkste publieke en commerciële zenders. De Videma licentie komt tegemoet aan de behoefte van zakelijke tv-gebruikers om zoveel mogelijk rechten te bundelen, en daarmee de administratieve lasten tot een minimum te beperken.
www.videma.nl


StOPnl
StOPnl (Stichting onafhankelijke Producenten Nederland) is een nieuwe stichting die is opgericht op 23 februari 2012. StOPnl heeft een ruime doelstelling waarbij centraal staat dat de belangen van bovengenoemde producenten zo goed mogelijk worden behartigd. StOPnl doet dit in algemene zin onder meer bij de exploitatie van werken door middel van openbaarmaking waarbij het irrelevant is welke techniek of welk platform hiervoor wordt gebruikt.
www.stop-nl.nl


VEVAM
VEVAM is een vereniging naar Nederlands recht met een bestuur benoemd door de ledenvergadering. VEVAM-leden zijn regisseurs van film- en televisiewerken. VEVAM incasseert auteursrechtelijke vergoedingen voor het gebruik (openbaarmaking, doorgifte, kopiëren, uitlenen) van auteursrechtelijk beschermde audiovisuele werken. VEVAM verdeelt dit geld onder de “rechthebbenden”, de regisseurs van de betreffende films en televisieprogramma’s.
www.vevam.org


Stichting VIDEMA
Videma is een collectieve beheersorganisatie die zich sinds 2000 heeft gespe-cialiseerd in het bewaken en beschikbaar maken van vertoningsrechten op tv-beelden. Voor onze klanten (bedrijven en instellingen) organiseren wij het zo eenvoudig mogelijk: de licentie geeft auteursrechtelijke toestemming voor het zakelijk gebruik van een compleet pakket tv-programma’s op de belangrijkste publieke en commerciële zenders. De Videma licentie komt tegemoet aan de behoefte van zakelijke tv-gebruikers om zoveel mogelijk rechten te bundelen, en daarmee de administratieve lasten tot een minimum te beperken.
www.videma.nl


SVVP – Stichting Verdeling Video producenten
De Stichting Verdeling Videoproducenten (SVVP) is opgericht in 2006 en vertegenwoordigt de producenten van beelddragers bij de verdeling van leenrechtvergoedigen.
www.verdelingvideo.nl


Overige Auteursrechtelijke Organisaties

Auteursrecht.nl
Auteursrecht.nl geeft informatie over het Nederlandse auteursrecht.
www.auteursrecht.nl


Cedar B.V.
Cedar staat voor Centrum voor Dienstverlening Auteurs- en aanverwante Rechten. Cedar B.V. is een gespecialiseerd dienstencentrum voor auteursrechtorganisaties. Uit naam en voor rekening van elke individuele organisatie worden door Cedar exploitatieactiviteiten ontwikkeld op een groot aantal auteursrechtelijke terreinen.
www.cedar.nl


IViR
Het Instituut voor Informatierecht (IViR), officieel opgericht in 1989, is een van de grootste onderzoeksinstituten ter wereld op het gebied van informatierecht. Er werken meer dan 25 onderzoekers, die actief zijn op verschillende juridische onderwerpen binnen het informatierecht, zoals intellectuele eigendom (waaronder het auteursrecht en naburige rechten), octrooirecht, telecommunicatierecht, mediarecht, internet regulering, vrijheid van meningsuiting, privacy, digitale consumentenrechten, etc.
www.ivir.nl


PAM – Portal Audiovisuele Makers
PAM biedt transparant collectief beheer van rechten door auteursrechtenorganisaties die bestuurd worden door de makers zelf; exploitanten rekenen voor gebruik van deze rechten af bij één portal. Dit model vergroot toegang tot film en tv-programma’s, maakt innovatie mogelijk, is gebruikersvriendelijk én biedt zelfstandige makers garantie op een billijke vergoeding.
www.pam-online.nl


Platform Makers
Het Platform Makers is het samenwerkingsverband van de belangen- en beroepsorganisaties van auteurs en uitvoerend kunstenaars. Het platform heeft als doel het versterken van het auteursrecht en het verbeteren van de onderhandelingspositie van makers ten opzichte van producenten en opdrachtgevers.
www.platformmakers.nl


RODAP
RODAP vertegenwoordigt de partijen in de waardeketen van productie tot en met distributie van audiovisuele mediadiensten. Dat zijn film- en televisieproducenten, omroepen (publiek en commercieel) en distributeurs (kabel, glasvezel, iptv). De afkorting RODAP staat voor Rechtenoverleg voor Distributie van Audiovisuele Producties.
www.rodap.nl

Kortingen en voordelen voor NBF-leden

Leden hebben recht op kortingsregelingen bij verzekeraars, bioscopen en nog veel meer partijen. Zo verdien je binnen korte tijd je contributie terug!

▶ Lees verder

Stemmen Gouden Kalveren

Kom je in aanmerking om te stemmen voor de Gouden Kalf Competitie 2020? Vergeet niet dat je je voor 31 mei aan moet ...

▶ Lees verder

 

VACATURE: Bureaucoördinator (0,6 fte)

Wij zoeken versterking!

▶ Lees verder

 

Blijf op de hoogte

NBF op Twitter | Flickr | LinkedIn | Facebook