De genoemde organisaties zijn alfabetisch geordend. Hierbij is uitgegaan van de afkorting van de naam van de betreffende organisatie (bijvoorbeeld LIRA). Alleen bij namen die nooit afgekort worden, wordt hiervan afgeweken.

Buma/Stemra
Siriusdreef 22-28
2132 WT Hoofddorp
Postbus 3080
2130 KB Hoofddorp
tel: 023-7997999, fax: 023-7997777
e-mail: info@bumastemra.nl
website: www.bumastemra.nl

Buma/Stemra is de belangenbehartiger van muziekauteurs in Nederland. Ze zorgen ervoor dat ze vergoedingen ontvangen voor het gebruik van hun creaties. Hiervoor sluiten ze onder meer overeenkomsten met muziekgebruikers.


Burafo, Stichting
Sarphatistraat 606-608
1018 AV Amsterdam
tel: 020-5891860
e-mail: info@burafo.nl
website: www.burafo.nl

Per juli 2011 is Burafo opgegaan in de FotografenFederatie. Hiermee wordt de dienstverlening en belangenbehartiging nog sterker voortgezet in de koepel die de belangrijkste verenigingen van fotografen verenigd: BFN, GKF, Svfn, NVF, nv mac, DIPP en Panl.


Leenrecht, Stichting
Kruisweg 793-795
2132 NG Hoofddorp
Postbus 3060
2130 KB Hoofddorp
tel: 023-870 02 01, fax: 023-870 02 10
e-mail: leenrecht@cedar.nl
website: www.leenrecht.nl

Stichting Leenrecht incasseert die leenrechtvergoedingen rechtstreeks bij bibliotheken, spelotheken, cd-uitleen en kunstuitleen. Elk jaar keert de stichting de vergoedingen uit aan tienduizenden rechthebbenden. Dat gebeurt via zogenaamde verdeelorganisaties. Dat zijn bestaande organisaties die zich elk op een speciale groep van rechthebbenden richten.


LIRA
Kruisweg 793-795
2132 NG Hoofddorp
Postbus 3060
2130 KB Hoofddorp
tel: (023) 870 0202, fax: (023) 870 0210
e-mail: lira@cedar.nl
website: www.lira.nl

LIRA is de auteursrechtorganisatie voor schrijvers en vertalers van gedichten, verhalen, essays, columns, novellen, romans, éénakters, toneelstukken, sketches, hoorspelen, tv-spelen, series en films voor tv, conferences en muziek-dramatische werken, zoals opera’s, operettes, musicals en nog veel meer. Lira betaalt aan auteurs vergoedingen uit voor (her)gebruik van teksten die zij hebben geschreven.


NORMA
Louise Wentstraat 186
1018 MS Amsterdam
tel: 020-6272798, fax: 020-6269697
email: info@stichtingnorma.nl
website: www.stichtingnorma.nl

NORMA is een incasso- en verdeelorganisatie voor uitvoerend kunstenaars. NORMA behartigt de belangen van musici, acteurs en andere performers op het gebied van naburige rechten. Daarnaast is NORMA zowel nationaal als internationaal actief om wetgeving op het gebied van naburige rechten te verbeteren.


Pictoright
Sarphatistraat 606-608
1018 AV Amsterdam
Postbus 15887
1001 NJ Amsterdam
tel: 020-5891840, fax: 020-4124269
email: info@pictoright.nl
website: www.pictoright.nl

Pictoright is de auteursrechtenorganisatie voor visuele makers in Nederland: illustratoren, beeldend kunstenaars, grafisch vormgevers, fotografen en andere professionele beeldmakers.


SEKAM
Postbus 581
1000 AN Amsterdam
tel: 020-3303663, fax: 020-6739810
e-mail: info@sekam.org
website: www.sekam.org

Waar de VEVAM opkomt voor de individuele maker, vertegenwoordigt SEKAM (Stichting Exploitatierechten Audiovisueel Materiaal) het filmproductiebedrijf bij de incasso en de repartitie van kabelgelden. Productiebedrijven kunnen gelden claimen bij SEKAM door contractant bij de Stichting te worden en SEKAM te machtigen de gelden voor hen te innen.

Het bestuur van SEKAM bestaat uit zes natuurlijke personen, die op voordracht van de OTP, NVS en AGICOA benoemd worden. De bestuursleden worden benoemd voor drie jaar. Het huidige bestuur bestaat uit: Dick van der Graaf (voorzitter, Endemol Nederland), Ruud van Breugel (secretaris, Palm Plus, Kanakna), San Fu Maltha (penningmeester, Fu-Works), Paul Duggan (CEO-AGICOA), Chris Marchich, (bestuurslid AGICOA/ MPA).

Daarnaast is er SEKAM Video, een stichting die de videoheffing via de Thuiskopieregeling over de rechthebbende producenten verdeelt. SEKAM is nauw verbonden met VEVAM en is in hetzelfde kantoor gevestigd.

Bestuur SEKAM Video: Matthijs van Heijningen, Frank de Jonge, Martin Lagestee.


SENA
Catharina van Renneslaan 20
1217 CX Hilversum
Postbus 113
1200 AC Hilversum
tel: 035-6251700, fax: 035-6280971
e-mail: sena@sena.nl
website: www.sena.nl

Op aanwijzing van het Ministerie van Justitie, en met uitsluiting van ieder ander, is SENA belast met de uitvoering van (een deel) van de Wet op de naburige rechten. In de praktijk betekent dit formeel dat SENA namens haar rechthebbenden toestemming verleent aan “gebruikers” van muziek voor “het openbaar maken van voor commerciële doeleinden uitgebrachte fonogrammen”.


Thuiskopie, Stichting De
Kruisweg 793 – 795
2132 NG Hoofddorp
Postbus 3060
2130 KB Hoofddorp
tel: 023-8700206, fax: 023-8700210
e-mail: thuiskopie@cedar.nl
website: www.thuiskopie.nl

Stichting de Thuiskopie is door de Staatssecretaris van Justitie in 1991 aangewezen als de instantie belast met de inning en verdeling van de Thuiskopievergoeding.


VEVAM
Holland Office Center, gebouw 5, Kruisweg 793-795
2132 NG Hoofddorp
Postbus 3060
2130 KB Hoofddorp
tel: 023-8700211
e-mail: info@vevam.org
website: www.vevam.org

VEVAM-leden zijn regisseurs van film- en televisiewerken, die bepaalde rechten aan de vereniging ter exploitatie overdragen. Met die rechten incasseert VEVAM een aantal auteursrechtelijke vergoedingen o.a. aandelen in de vergoeding die kabelexploitanten betalen voor het doorgeven van werken en de zogenaamde thuiskopievergoedingen, die betaald worden door fabrikanten en importeurs van videocassettes en andere dragers, voor wat daarop thuis wordt opgenomen. VEVAM verdeelt dit geld onder de “rechthebbenden”, de regisseurs van de betreffende films en televisieprogramma’s.


Overige Organisaties

Auteursrechtbelangen
Lange Voorhout 86/12
2514 EJ Den Haag
tel: 070-3109101
e-mail: info@auteursrecht.nl
website: www.auteursrecht.nl


BREIN, Stichting
Siriusdreef 22-28
2132 WT Hoofddorp
Postbus 133
2130 AC Hoofddorp
tel: 023-7472837, fax: 023-7997720
e-mail: contact@anti-piracy.nl
website: www.brein.info


Cedar B.V.
Kruisweg 793-795
2132 NG  Hoofddorp
Postbus 3060
2130 KB Hoofddorp
tel: 023-7997800, fax: 023-7797700
e-mail: info@cedar.nl
website: www.cedar.nl


Vereniging Voor Auteursrecht (VvA)
Postbus 3080
2130 KB Hoofddorp
tel: 023-7997511, fax: 023-7997706
e-mail: vva-secretariaat@bumastemra.nl
website: www.ivir.nl/vva/vva-informatie.html


VIDEMA, Stichting
Grotewaard 9-a
4225 PA Noordeloos
tel: 0183-583000, fax: 0183-583090
e-mail: info@videma.nl
website: www.videma.nl

Kortingen en voordelen voor NBF-leden

Leden hebben recht op kortingsregelingen bij verzekeraars, bioscopen en nog veel meer partijen. Zo verdien je binnen korte tijd je contributie terug!

▶ Lees verder

The Hateful Eight best bezochte film ooit voor Eye

Het westernepos The Hateful Eight heeft in ruim een maand tijd meer dan 23.000 bezoekers ...

▶ Lees verder

 

Prinses Beatrix bij première Hollandse Meesters in EYE

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden woont zaterdag 23 januari in EYE in Amsterdam de ...

▶ Lees verder

 

Blijf op de hoogte

NBF op Twitter | Flickr | LinkedIn | Facebook